Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Witamy na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest organizacją o ponad stuletniej tradycji. W skali całego kraju ZNP skupia około 15 tysięcy ogniw, w tym 80 jednostek w publicznych wyższych uczelniach i instytutach naukowych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Statutu ZNP, a także przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jako organizacja niezależna, samorządna i dobrowolna jest rzecznikiem interesów praw pracowników, emerytów oraz rencistów Uniwersytetu Ekonomicznego.

Nasza organizacja związkowa przyjmuje do grona członków wszystkich pracowników, tzn. pracowników: naukowo-dydaktycznych, administracyjnych i technicznych oraz emerytów Uczelni. Czekamy na osoby kreatywne, z nowymi inicjatywami, które chcą dołączyć do grupy aktywnych społecznie działaczy. Pamiętajmy, że zadania członków ZNP wiążą się z doskonaleniem funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego oraz miejsc pracy poszczególnych osób.

      S E R D E C Z N I E    Z A P R A S Z A M Y   N O W E   O S O B Y   DO    Z N P    U E  WE  W R O C Ł A W I U


Więcej informacji o związku


Aktualności

Więcej aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem